Η εφημερία του σχολείου τους καλοκαιρινούς μήνες

Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, το σχολείο θα είναι ανοικτό κάθε Τετάρτη

από τις 08:30 μέχρι τις 14:00.