Πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων τμημάτων Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και  Αθλητισμού  (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) έτους 2018.