Αριθμός υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018 και κατανομή εισακτέων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων

Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική Ανακοίνωση του Υπουργείου (Ημ/νία: 05-06-18).    

Σε αυτή την Ανακοίνωση περιλαμβάνονται:

  • Ο αριθμός Αιτήσεων-Δηλώσεων για κάθε κατηγορία υποψηφίων για τις φετινές Πανελλαδικές.

  • Ο σύνδεσμος για το ΦΕΚ  όπου δημοσιεύεται η Υπουργική Απόφαση τροποποίησης και συμπλήρωσης του καθορισμού του αριθμού εισακτέων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.