Απόκτηση κωδικού και υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων

Όλοι οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές 2018, πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο για να δημιουργήσουν κωδικό πρόσβασης Μηχανογραφικού, το αργότερο μέχρι τις 16 Ιουλίου.   

Ακόμη, όσοι απόφοιτοι συμμετείχαν τελευταία φορά στις Πανελλαδικές το 2016 ή το 2017 και ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό δελτίο για το 10% των θέσεων, οφείλουν να προσέλθουν στο σχολείο για τον κωδικό, το αργότερο μέχρι τις 16 Ιουλίου.

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Επιπλέον οι υποψήφιοι 2016 και 2017 θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση πρόσβασης ή συμμετοχής, ή το δελτίο εξεταζόμενου (καρτελάκι) Πανελλαδικών.

 Πατήστε εδώ για να δείτε την Ανακοίνωση του Υπουργείου(Ημ/νία: 22-06-18) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου 2018.