Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Στην Ανακοίνωση του Υπουργείου για τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Ημ/νία Ανακοίνωσης 27-08-2018), δίνονται οι πίνακες των Βάσεων και οι Συγκριτικοί πίνακες των Βάσεων, ανάμεσα στα έτη 2018 και 2017.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα των Βάσεων για τα Γενικά Λύκεια (με αλφαβητική σειρά τμημάτων). 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα των Βάσεων για το 10% και τους απόφοιτους 2017 για τα Γενικά Λύκεια (με αλφαβητική σειρά τμημάτων). 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα των Βάσεων για το 10% και τους απόφοιτους 2016 για τα Γενικά Λύκεια (με αλφαβητική σειρά τμημάτων). 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον Συγκριτικό πίνακα Βάσεων για τα Γενικά Λύκεια ανάμεσα στο 2018 και το 2017 (με αλφαβητική σειρά τμημάτων). 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον Συγκριτικό πίνακα Βάσεων για το 10% και τους απόφοιτους 2017 για τα Γενικά Λύκεια, ανάμεσα στο 2018 και το 2017 (με αλφαβητική σειρά τμημάτων). 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον Συγκριτικό πίνακα Βάσεων για το 10% και τους απόφοιτους 2016 για τα Γενικά Λύκεια, ανάμεσα στο 2018 και το 2017 (με αλφαβητική σειρά τμημάτων). 

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην Ανακοίνωση του Υπουργείου.