Συγχαρητήρια στους υποψήφιους του σχολείου μας!

Οι υποψήφιοιτης της φετινής χρονιάς του σχολείου μας που διαγωνίστηκαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών που συμμετείχαν, πραγματοποίησαν σημαντικές επιτυχίες.

Συγκεκριμένα πενήντα εννέα (59) απόφοιτοι της φετινής χρονιάς πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Τμήματα Σχολών του Μηχανογραφικού δελτίου.

Είκοσι τέσσερις (24) απόφοιτοι προηγούμενων ετών που συμμετείχαν στις εξετάσεις με το σχολείο μας, πέτυχαν την εισαγωγή τους σε Τμήματα.

Αντίστοιχα, επτά (7) απόφοιτοι του 2017 και δύο (2) απόφοιτοι του 2016 που διαγωνίστηκαν για το 10% των θέσεων, πέτυχαν την εισγωγή τους σε Τμήματα.

Συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες! Καλές σπουδές!