Θέματα Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου

Αρμονία  (Ημ/νία 14-09-2018)

Γραμμικό  Σχέδιο (Θέματα)   και  Σχέδια-Υποδείγματα   (Ημ/νία 13-09-2018)

Ελεύθερο Σχέδιο (Θέματα)   και  Οδηγίες Σύνθεσης   (Ημ/νία 12-09-2018)

Αγγλική Γλώσσα (Ημ/νία 11-09-2018)

Βιολογία Προσανατολισμού (Ημ/νία 10-09-2018)

Βιολογία Γενικής Παιδείας (Ημ/νία 10-09-2018)

Λατινικά Προσανατολισμού (Ημ/νία 08-09-2018)

Χημεία Προσανατολισμού (Ημ/νία 08-09-2018)

Αρχές Οικ. Θεωρίας Προσανατολισμού (Ημ/νία 08-09-2018)

Ιστορία  Προσανατολισμού (Ημ/νία 07-09-2018)

Φυσική   Προσανατολισμού (Ημ/νία 07-09-2018)

Ανάπτυξη Εφ. σε Προγρ. Περιβάλλον Προσανατολισμού (Ημ/νία 07-09-2018)

Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού (Ημ/νία 06-09-2018)

Μαθηματικά Προσανατολισμού (Ημ/νία 06-09-2018)

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας (Ημ/νία 05-09-2018)