Δεκαπενταμελές

 

Πρόεδρος: Φίλης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Τσίτσης Εμμανουήλ
Γραμματέας:               Μωραϊτης Εμμανουήλ
Μέλη: Γιαννόπουλος Γεώργιος
  Διαμαντίδης Λαόφιλος
  Γκολώνη Βικτωρία
  Κοντόπουλος Νικόλαος
  Κυριακού Μαρίνα
  Λεύκοβιτς Δήμητρα
  Μεντής Ιωάννης
  Νταλαγιάννης Λεωνίδας
  Σωτηρίου Γεώργιος
  Τζώρτζη Δήμητρα
  Τσολακίδης Εμμανουήλ
  Τσούπης Γεώργιος