Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.

Πρόεδρος Σωτηρίου Νίκος 6973747337
Αντιπρόεδρος Αλεξανδρόπουλος Παναγιώτης 6945795353
Γραμματέας Τσιακμάκη-Μπούζα Θωμαϊς 6977253891
Ταμίας Φερέτου Λουκία 69380993036
Μέλος Δέδες Βασίλης 6945157091