Άσκηση Σεισμικής Ετοιμότητας

Άσκηση_ετοιμότητας

Τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016, κατά την 5η διδακτική ώρα,

πραγματοποιήθηκε η πρώτη άσκηση Σεισμικής Ετοιμότητας

για τη φετινή σχολική χρονιά.  Η άσκηση αξιολογήθηκε

θετικά απο το σύλλογο των διδασκόντων και την

αντιπροσωπεία των μαθητών.