Βάσεις 2016 Ημερήσιων Γενικών Λυκείων 90%

 Πατείστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο με τις Βάσεις 2016 για τα Ημερήσια Λύκεια με το

Νέο Σύστημα (εννοείται όχι 10%, ούτε ειδική κατηγορία).