Ειδικά Στατιστικά στοιχεία

Πατήστε εδώ για να δείτε από τη σελίδα του Υπουργείου Στατιστικά Στοιχεία για τις Πανελλαδικές 2016 που αφορούν:

-        Την επιλογή των Υποψηφίων να εξεταστούν σε 5ο μάθημα

-        Το ποσοστό των Υποψηφίων που πέτυχαν στην 1η Σχολή της προτίμησής τους

-        Το συνολικό αριθμό Υποψηφίων και το συνολικό Αριθμό Επιτυχόντων

-        Την κατανομή των Επιτυχόντων σε Αγόρια και Κορίτσια

-        Τα Τμήματα στα οποία οι Επιτυχόντες ήταν λιγότεροι από τον αριθμό των Εισακτέων που θα μπορούσαν να γίνουν δεκτοί