Εγκύκλιοι-Ανακοινώσεις-Αποφάσεις-ΦΕΚ

Μηχανογραφικό δελτίο 2018

Οι υγειονομικές και πρακτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ

Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών

Ενημέρωση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών

Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων 2018

Ο αριθμός των εισακτέων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Ένταξη των τμημάτων του νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα Επιστημονικά Πεδία

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης Πανελλαδικών 2018

Εγκύκλιος για την υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2017

Τροποποιήσεις στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων

Ενημέρωση των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2018 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα

Κατανομή των τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα Επιστημονικά Πεδία

Ύλη των μαθημάτων 2017-18