Εγκύκλιος για τους υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη σελίδα του Υπουργείου και να δείτε την Ανακοίνωση (Ημ/νία: 03/03/2017) για την εγκύκλιο για τους υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με την οποία εντάχθηκαν νέες παθήσεις στις ισχύουσες διατάξεις. Στο τέλος της Ανακοίνωσης, πατώντας το σύνδεσμο Η εγκύκλιος, μπορείτε να μεταβείτε στην αντίστοιχη εγκύκλιο.