Ώρες Υποδοχής Κηδεμόνων

Οι καθηγητές του σχολείου δέχονται τους Γονείς και Κηδεμόνες για ενημέρωση τις ώρες που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα.

Σε περίπτωση δυσκολίας μπορούν, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση, να ενημερωθούν κάποια άλλη ώρα κατά την διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος.

         
  Κος  ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ Ε. ΤΡΙΤΗ  10:00  έως 10:45

ΚΑΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ  11:45  έως  12:30
  Κα  ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Ε. ΤΡΙΤΗ  09:00  έως 10:00

ΚΑΙ

ΠΕΜΠΤΗ   11:45  έως  12:30
  Κα  ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΔΕΥΤΕΡΑ   11:45  έως  12:30

ΚΑΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00   έως  11:45
  Κος  ΒΟΥΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΔΕΥΤΕΡΑ   11:45  έως  12:30

ΚΑΙ

ΠΕΜΠΤΗ   11:45  έως  12:30
  Κος  ΔΑΡΑΚΛΗΣ Β. ΔΕΥΤΕΡΑ   11:45  έως  12:30

ΚΑΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   11:45  έως  12:30
  Κα  ΔΗΜΑΚΟΥ Π. ΔΕΥΤΕΡΑ  10:00  έως 11:00

ΚΑΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ  10:00  έως 11:00
  Κα  ΜΠΑΝΙΑ Χ. ΔΕΥΤΕΡΑ   11:00  έως  11:30

ΚΑΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   11:45  έως  12:30
  Κα  ΡΙΖΟΥ Γ. ΤΡΙΤΗ  11:00 έως 11:45

ΚΑΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ  09:00  έως 10:00
  Κα  ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΔΕΥΤΕΡΑ  10:00  έως 10:45

ΚΑΙ

ΠΕΜΠΤΗ   12:45  έως  13:30
  Κα  ΝΟΝΑ Ε. ΔΕΥΤΕΡΑ  09:00 έως 10:00

ΚΑΙ

ΠΕΜΠΤΗ   10:00  έως 10:45
  Κος  ΣΑΜΕΛΗΣ Ι. ΔΕΥΤΕΡΑ   12:45  έως  13:30

ΚΑΙ

ΠΕΜΠΤΗ   11:45  έως  12:30
  Κος  ΤΥΡΑΛΗΣ Σ. ΤΡΙΤΗ  10:00 έως 11:00

ΚΑΙ

ΠΕΜΠΤΗ  09:00  έως 10:00
  Κος  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΤΡΙΤΗ  11:00 έως 11:45

ΚΑΙ

ΠΕΜΠΤΗ   10:00  έως 10:45
  Κα  ΚΟΥΡΟΜΙΧΑΛΗ Ε. ΠΕΜΠΤΗ   12:45  έως 13:30

ΚΑΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   12:45  έως  13:30
  Κα  ΚΑΡΑΛΑ Π. ΤΡΙΤΗ  09:00 έως 09:45

ΚΑΙ

ΠΕΜΠΤΗ   11:00  έως  11:45
  Κα  ΑΝΤΩΝΟΓΕΩΡΓΟΥ Β. ΤΡΙΤΗ  10:00 έως 12:00

ΚΑΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ  11:45 :00 έως 12:30
  Κος  ΡΟΜΠΟΛΑΣ Σ, ΤΡΙΤΗ  10:00 έως 11:00

ΚΑΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ  11:45 :00 έως 12:30
  Κα  ΓΑΡΙΔΗ Ε. ΤΡΙΤΗ  12:45  έως  13:30    
  Κα  ΧΑΛΑ Χ. ΤΡΙΤΗ  10:00 έως 10:45

ΚΑΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ  11:00  έως  11:45
  Κα  ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   12:35  έως  13:30    
  Κα  ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ ΟΥΡ. ΤΡΙΤΗ  10:00 έως 10:45

ΚΑΙ

ΠΕΜΠΤΗ   11:45  έως  12:30
  Κος  ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00   έως  10:45    ΤΕΤΑΡΤΗ  11:45 :00 έως 12:30
  Κα  ΚΑΛΚΑΝΗ Χ. ΔΕΥΤΕΡΑ   11:45  έως  12:30

ΚΑΙ

ΠΕΜΠΤΗ   11:00  έως  11:45
  Κα  ΚΑΡΑΒΙΔΑ Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   11:45  έως  12:30    
  Κος  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΜΠΤΗ   11:45  έως  12:30    
  Κα  ΚΟΥΝΑΔΗ ΑΙΚ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   12:30  έως  02:00    
  Κα  ΜΙΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   12:30  έως 02:00    
  Κος  ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   12:30  έως  02:00    
  Κα  ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   12:30  έως  02:00    
  Κος  ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-ΚΑΡΛΑΤΟΣ Γ. ΤΡΙΤΗ  12:45  έως  13:30   ΠΕΜΠΤΗ   12:45  έως  13:30