Τμήματα του  Παν. Δυτ. Αττικής και Επιστημονικά Πεδία

Πατήστε εδώ για να δείτε την Ανακοίνωση του Υπουργείου (Ημ/νία Ανακοίνωσης 22/03/2018) για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 982 τ.Β΄/2018) της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία εντάσσονται τα Τμήματα του νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία