Αστυνομικές Σχολές

Πατήστε εδώ για να δείτε την Ανακοίνωση του Υπουργείου (Ημ/νία Ανακοίνωσης: 18/05/2018) για την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών.

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου είναι αναρτημένη η προκήρυξη.