Εσωτερικοί χώροι

(Για να δείτε την κάθε εικόνα σε ξεχωριστό παράθυρο, πατείστε αριστερό κλικ πάνω στην εικόνα )

Αίθουσα διδασκαλίας

Αίθουσα διδασκαλίας

Αίθουσα διδασκαλίας

Αίθουσα διδασκαλίας

Αίθουσα Διδασκαλίας

Αίθουσα Διδασκαλίας

20160408_115913

Εργαστήριο Φυσικής

Εργαστήριο Χημείας

Εργαστήριο Χημείας
Εργαστήριο Πληροφορικής

Εργαστήριο Πληροφορικής

Αμφιθέατρο

Αμφιθέατρο

Αίθουσα πίνγκ πόνγκ

Αίθουσα πίνγκ πόνγκ

Γραφείο καθηγητών

Γραφείο καθηγητών

Γραφείο διευθηντή

Γραφείο διευθηντή

Γραφείο Υποδιευθυντών

Γραφείο Υποδιευθυντών

Προθάλαμος Διεύθυνσης

Προθάλαμος Διεύθυνσης