Διαθεματικό: Λογοτεχνία-Π.Παιδεία

Δείτε το Διαθεματικό Διάγραμμα

Φωτογραφίες από την εκδήλωση στο αμφιθέατρο (20/04/2016):

ό Διάγραμμα