Ιστορία του σχολείου

Σύντομο ιστορικό του Σχολείου μας

            Το 1972 με το Β. Δ. 417/7-7-1972  ιδρύεται το εξατάξιο  «ΜΙΚΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ»  (όταν τα περισσότερα σχολεία στις μεγάλες πόλεις ήταν αρρένων και θηλέων) και στεγάστηκε στο νεόδμητο διδακτήριο δίπλα στο λόφο του Ιππίου Κολωνού και επί των οδών Τριπόλεως 2-4 και Πέτρας.

      Το 1976 ψηφίζεται ο νόμος 309/ 30-4-1976 ΦΕΚ 100Α/ 30-4-1976 περί οργανώσεως και διοικήσεως Γενικής Εκπαίδευσης. Με το άρθρο 77 του παραπάνω νόμου οι τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ του εξατάξιου  ΜΙΚΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΩΝΟΥ  διατηρούν τον τίτλο του ΜΙΚΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΩΝΟΥ (τριτάξιο)  και οι τάξεις Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ συνιστούν το «ΜΙΚΤΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΚΟΛΩΝΟΥ»  (τριτάξιο). 

          Έτσι δημιουργούνται δύο ανεξάρτητες σχολικές μονάδες που συστεγάζονται στο ίδιο κτήριο και λειτουργούν σε δύο βάρδιες πρωί-απόγευμα. Το 1979 με την κατάργηση του διαχωρισμού των σχολείων σε αρρένων και θηλέων το ΜΙΚΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ μετονομάζεται σε     «52ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ»  και αντίστοιχα το Γυμνάσιο.  

        Το 52ο Λύκειο Αθηνών υποστηρίζει και Λυκειακά Τμήματα (Παράρτημα του 52ου Λυκείου Αθηνών) στον πρώην Οίκο Τυφλών στα Σεπόλια,  μέχρι την ίδρυση νέων σχολείων με το Π.Δ. 313/12-9-16-1986 (σημερινό 50ο ΛΥΚΕΙΟ).  Το 1985 με το νόμο 1566/26-9-1985 το σχολείο χαρακτηρίζεται ως «52ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ».  Το 1997 με το νόμο 2525/19-9-1997 το σχολείο χαρακτηρίζεται ως  «52ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ».

       Το 2004 στην μετά-ολυμπιακή Ελλάδα ξεκινάει η κατασκευή του νέου κτιριακού συγκροτήματος όπου στεγάζεται σήμερα το σχολείο. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή έγιναν από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων (Ο.Σ.Κ.) και η χρηματοδότηση ήταν 50% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και 50% από τα προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ της Ε.Ε.. Η κατασκευή διήρκησε δύο χρόνια και εν μέσω πολλών προβλημάτων το νέο μας κτήριο εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβριο του 2006, και λειτουργεί μετά από τριάντα και πλέον χρόνια σε πρωινή βάρδια.   

    Το 2006 με το νόμο 3475/10-7-2006 το σχολείο χαρακτηρίζεται ξανά ως  «52ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ».

Επιμέλεια-Αρχεία: Αριστείδης Καναβούρης (Διευθυντής του 52ου ΓΕΛ,  ΠΕ11  Φυσικής Αγωγής)