Αντιστοιχία σχολών για μετεγγραφή

Πατήστε εδώ για να δείτε το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 2656 Τεύχος Δεύτερο 1 Ιουλίου 2019).

Πατήστε εδώ για να δείτε την Ανακοίνωση του Υπουργείου (Ημ/νία 02 07 2019)