Ωράριο διδασκαλίας

1η    ώρα 08:15 ? 09:00 Διάλειμμα: 09:00 ? 09:05
2η       ,, 09:05 ? 09:50         ,, 09:50 ? 10:00
3η       ,, 10:00 ? 10:45         ,, 10:45 ? 10:55
4η       ,, 10:55 ? 11:40         ,, 11:40 ? 11:50
5η       ,, 11:50 ? 12:35         ,, 12:35 ? 12:45
6η       ,, 12:45 ? 13:30         ,, 13:30 ? 13:35
7η       ,, 13:35 ? 14:10