Ωράριο διδασκαλίας

1η    ώρα 08:15 – 09:00 Διάλειμμα: 09:00 – 09:05
2η       ,, 09:05 – 09:50         ,, 09:50 – 10:00
3η       ,, 10:00 – 10:45         ,, 10:45 – 10:55
4η       ,, 10:55 – 11:40         ,, 11:40 – 11:50
5η       ,, 11:50 – 12:35         ,, 12:35 – 12:45
6η       ,, 12:45 – 13:30         ,, 13:30 – 13:35
7η       ,, 13:35 – 14:10