Αντιστοιχίες Τμημάτων Παν. Δυτ. Αττικής

Πατήστε εδώ για να δείτε την Ανακοίνωση του Υπουργείου (Ημ/νία 12-07-18) για τις αντιστοιχίες Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019.